BOŻE CIAŁO – 2020

BOŻE CIAŁO – 2018

W BOŻE CIAŁO MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIELE ŁONIOWSKIM O GODZ. 7.00; 8.00; 9.00 i O GODZ. 10.00 Z PROCESJĄ WOKÓŁ KOŚCIOŁA DO CZTERECH OŁTARZY.

DO UDZIAŁU W PROCESJI ZAPRASZAM LSO I DSM

DZIECI MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W PROCESJI: DZIEWCZYNKI MOGĄ SYPAĆ KWIATKI A CHŁOPCY DZWONIĆ DZWONKAMI, Z TYM ŻE DECYZJE O ICH UDZIALE W PROCESJI PODEJMUJĄ RODZICE Z ZACHOWANIEM WSZELKICH SRODKÓW OSTROŻNOŚCI, GDY IDZIE O STAN EPIDEMII.

BOŻE CIAŁO 2017

CZCIGODNYCH STRAŻAKÓW ZAPRASZAM DO NIESIENIA BALDACHIMU I SZTANDARÓW.

BOŻE CIAŁO 2018