I Komunia dzieci z Klasy III – 26 lipca 2020 r.

Dziś do ciebie Jezu drogi, moje serce tak się rwie,

Bo w komunii po raz pierwszy z tobą zjednoczyło się .

Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim,

Ja ci daję serce moje , chce być przyjacielem twym.

Tyś tak dobry , miłosierny, Ty tak kochasz serce me,

Ja ci za to chcę być wierny , ja cię za to kochać chcę.

I Komunia – Łoniowa 2015
Uroczysty Dzień Komunii

Żeby dzisiaj było pięknie,

tak dostojnie i odświętnie,

wiele na to się złożyło,

wielu ludzi się trudziło.

Dziękujemy dzisiaj wszystkim

Co nam czynem dopomogli

Zapewniając ich, że zawsze

Będziemy się za nich modlić.