Kontakt – nr konta parafii

Adres:

Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych

Łoniowa 243

32-854 Porąbka Uszewska

Telefon:

(14) 665 64 03

e-mail:

loniowa@diecezja.tarnow.pl

Numer konta bankowego parafii:

BSR Kraków Oddział w Czchowie

NUMER KONTA: 31 85890006 0040 0000 0244 0001

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.