Patronka parafii

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
WSPOMOŻYCIELKA WIERNYCH

figura z naszego kościoła

Kult Matki Bożej

Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Jak tylko zaczął rozwijać się kult wśród wiernych do Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego Syna nakazywała do Niej się uciekać we wszystkich potrzebach życia.
Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci. Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa „Wspomożycielka”, to św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że „Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”.
W tym samym czasie Maryję jako Wspomożycielkę rodzaju ludzkiego nazywa św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona „nieustanną i potężną Wspomożycielką”. Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo „Wspomożycielka” rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich nam Matka Boża udziela i udzielić może. Tak więc pierwotne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, jako do Wspomożycielki, zawierało w sobie przekonanie wiernych o wszechpośrednictwie łaski, to znaczy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask.

Najświętsza Maria Panna Wspomożycielka Wiernych to dla chrześcijan:


• dar i przywilej;
• szansa i nadzieja dla słabego i grzesznego człowieka;
• możliwość naśladowania i otwartego zaangażowania się w życie Kościoła, dla którego jest Matką i Wspomożycielką;
• możliwość uczenia się prawdziwego świadectwa;
• pomoc w uległości i posłuszeństwie Bogu Ojcu;
• pomoc w przyjmowaniu Słowa Wcielonego – samego Jezusa Chrystusa;
• wsparcie w otwarciu się na Ducha Świętego i Jego dary;
• to wreszcie szkoła ewangelizacji i służby drugiemu człowiekowi.

Święto NMP Wspomożycielki Wiernych

Obchodzone jest ono zawsze 24 maja. Ustanowił je papież Pius VII w roku 1816 na podziękowanie Matce Bożej za szczęśliwy powrót do Rzymu z niewoli Napoleona Bonapartego(1815). Święty Jan Bosko umieszcza je po raz pierwszy w wydanym przez siebie kalendarzu w roku1860. Co roku obchodzić je będzie bardzo uroczyście jako święto patronalne swoich wszystkich dzieł.

Obchodząc liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych dziękujemy Bogu, że to On sam ustanowił Ją Wspomożycielką chrześcijan i prosimy, aby Jej przemożne wstawiennictwo przyczyniło się do umocnienia Kościoła. Ta pomoc jest Kościołowi potrzebna, aby cierpliwie i z miłością znosił wszelkie przeciwności i doświadczenia i w ten sposób ukazywał światu misterium Chrystusa, czyli Jego dzieło zbawienia. Dla każdego z nas wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki niech będzie możliwością i drogą uświęcania się, czyli wyzwalania z niewoli grzechów i życia w zjednoczeniu z Bogiem. Prośmy, więc Boga za wstawiennictwem naszej Matki:

„Wszechmogący i miłosierny Boże,
któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego
ustanowił przedziwną pomoc w błogosławionej Dziewicy Maryi;
spraw łaskawie, abyśmy możną Jej opieką wsparci,
mogli walczyć za życia a przy śmierci osiągnąć zwycięstwo
nad nieprzyjacielem dusz naszych.
Przez Chrystusa Pana naszego”.