Kancelaria parafialna

Foto

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest pół godziny po nabożeństwach porannych oraz pół godziny przed nabożeństwami wieczornymi.

W sprawach ważnych o każdej porze.

Kontakt telefoniczny: (14) 665 64 03

Porady

Chrzest dziecka

W kancelarii parafialnej odbywają się zapisy metrykalne i ustalana jest data chrztu. Zanim poprosisz o udzielenie sakramentu chrztu świętego dla swojego dziecka, pamiętaj o następujących sprawach:

1. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice (lub jeden z rodziców);

2. Zgłaszając chrzest należy zabrać do kancelarii akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu) oraz dokument poświadczający tożsamość;

3. Należy wyznaczyć rodziców chrzestnych oraz znać ich adresy zamieszkania;

4. Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

– została wyznaczona przez rodziców

– ukończyła 16 lat

– jest katolikiem, przyjęła sakrament bierzmowania i Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadająca funkcji, jaką ma pełnić

– może przystępować do komunii świętej

– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Uwaga, jeśli wyznaczony chrzestny pochodzi spoza parafii, powinien przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej funkcji. Watro takie zaświadczenie przedstawić w czasie zapisów do chrztu.

5. W przypadku, gdy mieszkasz poza parafią, np. od dłuższego czasu z rodziną zamieszkujecie za granicą, co oznacza formalną przynależność do tamtejszej parafii, chcąc ochrzcić dziecko w Łoniowej, konieczne jest przedstawienie zgody od proboszcza tej parafii.

6. Przed chrztem należy zadbać o białą szatkę i świecę chrzcielną, które po obrzędzie liturgicznym powinny być przechowywane w domu.

Ślub kościelny

Planując ślub kościelny należy zgłosić się do kancelarii parafialnej minimum trzy miesiące wcześniej, aby dokonać ustalonych formalności (m.in. dwie rozmowy z proboszczem w celu sporządzenie protokołu ślubnego). Zaleca się, aby ustalając termin i godzinę sali, w której odbędzie się wesele, równolegle ustalić datę i godzinę uroczystości w kościele parafialnym.

W czasie ustalania harmonogramu spotkań w kancelarii parafialnej proboszcz parafii udzieli informacji o wymaganiach (poradnia rodzinna, dzień skupienia itp.).

Wszystkie formalności w przypadku ślubu konkordatowego (ze skutkami w prawie cywilnym) odbywają się w kancelarii parafialnej.

Przypomnienie: jednym z warunków zawarcia ślubu kościelnego jest potwierdzony udział w katechizacji przedmałżeńskiej. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, który zazwyczaj towarzyszy narzeczonym w okresie bezpośredniego przygotowania do zawarcia małżeństwa, warto zatroszczyć się o udział w katechizacji wcześniej. Katechizacja przedmałżeńska organizowana jest w parafiach (co jakiś czas) oraz w ośrodkach rekolekcyjnych (np. w Arce w Gródku nad Dunajcem).

Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w ramach szkolnej katechezy oraz formacji w parafii. Informacje na ten temat podaje katecheta. O dopuszczeniu kandydata do sakramentu bierzmowania decyduje proboszcz parafii.

Porady:

1. Jeśli zostałeś ochrzczony w innej parafii, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie aktu chrztu;

2. Przed przyjęciem sakramentu bierzmowania należy wybrać świadka. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która:

– ukończyła 16 lat

– jest katolikiem, przyjęła sakrament bierzmowania i Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadająca funkcji, jaką ma pełnić

– może przystępować do komunii świętej

– nie jest ojcem lub matką kandydata do bierzmowania

– wypada, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego

Pogrzeb katolicki

Przed zgłoszeniem pogrzebu osoby bliskiej, ustalenia daty, godziny Mszy świętej pogrzebowej i pochówku na cmentarzu oraz dokonania odpowiednich wpisów w księdze parafialnej, należy przedstawić odpowiednie zaświadczenia z USC.

Zaświadczenia, wgląd do metrykalnych ksiąg parafialnych

W kancelarii można uzyskać potrzebne zaświadczenia (np. akt chrztu, zaświadczenie o możliwości pełnienia funkcji chrzestnego itp.).

Zaświadczenia można uzyskać osobiście lub przedstawiając pisemne upoważnienie. Przepisy prawa cywilnego o ochronie danych osobowych zabraniają wydawania zaświadczeń osobom postronnym bez stosownego upoważnienia.

Ponadto ww. przepisy prawa cywilnego w znacznym stopniu ograniczają dostęp do archiwalnych ksiąg parafialnych.