Historia parafii

Panorama parafii

Początki

Parafia Łoniowa istnieje od niewielu lat. Należy do dekanatu Porąbka Uszewska diecezji tarnowskiej. Erygowana została 10 kwietnia 2000 roku przez Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca – Nr LŁ.XXV-1/14/2000. Została wydzielona z macierzystej Parafii Porąbka Uszewska.

Łoniowa – malowniczy zakątek położony wśród wzgórz Beskidu – jest jedną z najstarszych miejscowości w Małopolsce. Badania archeologiczne prowadzone pod kierunkiem prof. Pawła Valde-Nowaka doprowadziły do odkrycia w Łoniowej neolitycznego domostwa sprzed 7000 lat (przeczytaj więcej). Dzisiejsza Łoniowa w niczym nie przypomina tej wsi z nieodległego nawet XX wieku. Kultywowane są natomiast tradycje wiejskie (łoniowskie) przez jej mieszkańców: działające Koło Gospodyń Wiejskich i trzy Zespoły Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” oklaskiwani są nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Nie zmienił się tylko krajobraz. Ze wzgórz łoniowskich można podziwiać nawet Tatry. Nie zmienił się też potok „Niedźwiedź”, który czasem daje o sobie znać i podlewa nasze zabudowania. Wtedy jakże pomocną dłonią i swoim doświadczeniem służą miejscowej ludności ofiarni strażacy, którzy działają w Łoniowej już przeszło 100 lat. Ostatnio jako nieliczni w powiecie brzeskim weszli do krajowego Ratownictwa Pożarniczego.

Dzieci uczą się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II (w dawnym dworku po dziedzicach Kolarzewskich). Prężnie działa też Przedszkole Publiczne, w którym rodzice zostawiają swe pociechy a sami pracują przy gospodarstwie lub w różnych zakładach na terenie gminy, czy w pobliskim Brzesku. Mężczyźni, a także i kobiety, szukają też pracy poza granicami kraju. Takich jest bardzo wielu. Młodzi szukają rozrywki (godne pochwały!) w klubach sportowych, gdzie na nowoczesnym stadionie rozgrywają mecze piłkarskie, w siłowni gdzie zdobywają tężyznę fizyczną.
Jedno, co budzi niepokój, to starzenie się ludności i wyludnienie. Porównanie ksiąg metrykalnych z roku 1950 i 2010 pokazuje drastyczny spadek urodzeń: w 1950 r. ochrzczonych zostało 21 dzieci, w 2010 r. tylko dziesięcioro.

Aktualnie parafia liczy 860 wiernych.

Budowa kościoła – fotografia

Archiwalne zdjęcia z budowy naszego kościoła – ze zbiorów Rodziny Pabjanów.

Księża w naszej parafii

15 sierpnia 1993 roku, kaplica w Łoniowej została mianowana kaplicą rektoralną przez ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Józefa Życińskiego, a pierwszym Rektorem w Łoniowej został mianowany ks. Marian Przybyło – wikariusz z Biadolin. Chociaż pieczę duszpasterską sprawował proboszcz Ks. Czesław Konwent, najbliższym duszpasterzem w Łoniowej był ks. rektor Marian Przybyło.
W 1994 r. rektorem w Łoniowej został ks. mgr Piotr Pabis dotychczasowy wikariusz z Wojnicza. On w porozumieniu z proboszczem z Porąbki Uszewskiej wraz z mieszkańcami wioski kierował różnymi pracami budowlanymi przy kaplicy, mając jednak na uwadze jako pierwszorzędną troskę spełnianie posługi duszpasterskiej i duchowej wobec wiernych. Dzięki jego staraniom oraz mieszkańców wsi w 2000 roku Łoniowa została mianowana parafią, a ks. Piotr Pabis jej pierwszym proboszczem.

W sierpniu 2007 roku nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza parafii Łoniowa. Dotychczasowy proboszcz ks. Piotr Pabis został przeniesiony na stanowisko proboszcza do Filipowic. Na Jego miejsce został mianowany ks. kanonik Jan Orlof, dotychczasowy proboszcz w parafii Szczurowa, który tę funkcję pełnił do przejścia na emeryturę 17 sierpnia 2014 r.

Po ks. Janie Orlofie proboszczem w Łoniowej został mianowany ks. mgr Antoni Lelito. Ks. Antoni to kapłan pochodzący z parafii Nawojowa. Święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie w 1993 roku. Przed objęciem funkcji proboszcza w Łoniowej pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Czermin, Szczepanów, Tarnów – parafia NSPJ, Szczurowa, Krynica-Zdrój – parafia Wniebowzięcia NMP i Żegocina.

Kroniki parafialne

Kronika I

Kronika II