Ogłoszenia parafialne

Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych

w Łoniowej.

12. NIEDZIELA ZWYKŁA – 23. 06. 2024.

W naszej codzienności zatrzymujemy się w dniu Pańskim przy Chrystusie, pragnąc zaczerpnąć mocy i nabrać duchowych sił do zmagania się z trudnościami dnia powszedniego. Nasza obecność na Eucharystii świadczy o tym, że chcemy zapraszać Chrystusa do łodzi naszego życia, aby wraz z Nim przeprawiać się przez wody tego świata. To On poprzez swoją cichą obecność towarzyszy nam w naszej codzienności. Niech Boże słowo i Ciało Chrystusa wzmacniają w nas poczucie Bożej bliskości.

W LITURGII KOŚCIOŁA BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ

Poniedziałek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Środa –   O godz. 18.00.  Nowenna do Matki Bożej i Msza św.

Piątek – Wspomnienie św. Ireneusza, męczennika. O 17.00.  Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św.

Sobota – Uroczystość św. Piotra i Pawła, Apostołów. Msze św. o godz. 7.00  i 18.00. składka w tym dniu jest przeznaczona do dyspozycji Ojca Świętego (świętopietrze).

Bóg Zapłać; Grupie sprzątającej; Panie; Krupińska Joanna. Danuta Dudek. Danuta Gumularz. Barbara Sapała. za wystrój i czystość Kościoła oraz złożenie ofiary 100 zł. Za tydzień prosimy kolejną grupę; Panie; Anna Poręba – Rylewicz. Bogusława Wąs. Danuta Rylewicz. Paulina Kapusta. Zbiórka do puszek tydzień temu na pomoc w remoncie po pożarze p. Tadeuszowi Pabian wyniosła 7436 zł i 10 euro. Pan Tadeusz składa wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg Zapłać.

W Poniedziałek o godz. 19.00  w amfiteatrze Pani Sołtys zaprasza na spotkanie grupę dożynkową. Rodziny od Państwa Gurgul do Państwa Młynarczyk.

11. NIEDZIELA ZWYKŁA

16. 06. 2024.

Bóg – nasz dobry Ojciec – gromadzi nas na Eucharystii jako jedną rodzinę Bożą. To On sam mówi do nas i karmi nas Ciałem i Krwią swojego Syna, który został za nas wydany. Znakiem jedności między nami, braćmi i siostrami, oraz znakiem jedności z Bogiem jest każda Eucharystia. W dzisiejszą niedzielę [przeżywając Diecezjalne Święto Rodziny] polecajmy Panu Bogu wszystkie rodziny naszej diecezji, szczególnie te, które przeżywają różnorakie kryzysy czy trudności. Niech ta Eucharystia umocni jeszcze bardziej naszą więź z Bogiem oraz z bliźnimi.

W LITURGII KOŚCIOŁA BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ

Poniedziałek – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Środa –   O godz. 18.00.  Nowenna do Matki Bożej i Msza św. W środę po Mszy św. wieczornej zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które w przyszłym roku chcą przystąpić do I Komunii św.

Piątek – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi. O godz. 8.00. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Dzieci zgromadzą się o godz. 7. 45. w szkole następnie z wychowawcami przejście do Kościoła po Mszy św. powrócą razem do szkoły gdzie o godz. 9.00.  odbędzie się  Uroczyste zakończenie  Roku Szkolnego. O godz.17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św.

Bóg Zapłać; Grupie sprzątającej; Panie; Agnieszka Ojczyk. Aldona Galas. Bernadeta Kluska. Barbara Wąs. za wystrój i czystość Kościoła oraz złożenie ofiary 100 zł. Za tydzień prosimy kolejną grupę; Panie; Krupińska Joanna. Danuta Dudek. Danuta Gumularz. Barbara Sapała. Dzisiaj przed Kościołem jest zbiórka do puszek na remont domu po pożarze p. Tadeusza Pabian. Bóg Zapłać panom Strażakom za przeprowadzenie zbiórki.

Parafia w Porąbce Uszewskiej 20 lipca 2024 r.  organizuje pielgrzymko – wycieczkę „Góra Świętej Anny i Zamek Moszna” Zapisy do 25 czerwca br. /Szczegóły w gablocie przed Kościołem/. Za tydzień  w Porąbce Uszewskiej o godz. 18.00 na cmentarzu będzie Msza św.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. W Polsce lekcja religii, wyrzucona przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, powróciła do szkół publicznych w 1990 roku, kiedy rozpoczęły się procesy demokratyzacji życia w naszej Ojczyźnie.

Wyrażamy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do organizacji lekcji religii w szkole.  Apelujemy o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Oni mają prawo do lekcji religii na terenie szkoły publicznej, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Przypominamy, że wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. W rozmowach podejmowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia wymaganego przez prawo. Porozumienie zakłada zawsze zgodę na wspólnie wypracowane stanowisko.

Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.

Należy zauważyć, że nauczanie religii katolickiej i innych wyznań wspiera wychowawczą rolę szkoły. Nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów, kształtują postawy oparte na sprawiedliwości i solidarności społecznej, wskazują na wielką godność każdego człowieka, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i dbanie o dobro wspólne. Wychowują do troski o stworzony świat i jego piękno. Lekcja religii wspiera rodzinę i szkołę w różnych kryzysach psychicznych doświadczanych przez uczniów, jest dla nich pomocą w przeciwdziałaniu przemocy, agresji i profilaktyce uzależnień.

Lekcja religii ma też bardzo ważne znaczenie kulturowe. Przekaz wiedzy na temat chrześcijaństwa jest konieczny do rozumienia europejskiej i polskiej kultury a także kultury wielu krajów na wszystkich kontynentach. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak wiara kształtowała nasze dzieje i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze wydarzenia historii. Trzeba mówić o zbudowanych na wierze wielkich dziełach naszych rodaków, wieszczów i bohaterów, uczonych i świętych, ludzi nauki, kultury i sztuki.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za ich ofiarną i pełną poświęcenia pracę w szkole. Drodzy nauczyciele religii, chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami! Podzielamy Wasze troski i obawy. Nie zapominamy o Was w rozmowach z władzami państwowymi. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole. Dziękujemy władzom oświatowym i dyrekcjom szkół, duszpasterzom, rodzicom i wszystkim, którzy podejmują odpowiedzialnie trud wychowania młodego pokolenia.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 12 czerwca 2024 roku

Za zgodność:

Bp Marek G. Marczak

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

10. NIEDZIELA ZWYKŁA

09. 06. 2024

W kolejną niedzielę okresu zwykłego, w której kroczymy za Jezusem i staramy się Go poznać, św. Marek ukazuje nam tożsamość wspólnoty, która gromadzi się wokół Jezusa. Niech nasze zgromadzenie Bóg napełnia swoją mocą, dzięki której szatan nie będzie mógł nam uczynić niczego złego.

W LITURGII KOŚCIOŁA BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ

Wtorek – Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła.

Środa –   Wspomnienie bł. Romana Sitki. O godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej i Msza św.

Czwartek – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy. O godz. 18.00 Msza św. po Mszy procesja fatimska o niesienie figury Pani Fatimskiej proszę Panie z KGW „Włościanki”.

Piątek – Wspomnienie św. Michała Kozala. O godz.17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św.

W przyszłą Niedzielę o godz. 10.00. ks. Tomasz Kania nasz rodak odprawi Msze św. z okazji 25 – lecia przyjęcia swoich Święceń Kapłańskich. Otoczmy czcigodnego Jubilata naszymi modlitwami.

Bóg Zapłać; Grupie sprzątającej; Panie. Alicja Kądziołka. Anna Kądziołka. Natalia Kluska. Agata Migda.  za wystrój i czystość Kościoła oraz złożenie ofiary 200 zł. Za tydzień prosimy kolejną grupę; Panie;Agnieszka Ojczyk. Aldona Galas. Karolina Wąs. Barbara Wąs. Za tydzień przed Kościołem będzie zbiórka do puszek na remont domu po pożarze Panu Tadeuszowi Pabian.