BOŻE CIAŁO – 2020

BOŻE CIAŁO – 2018

W BOŻE CIAŁO MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIELE ŁONIOWSKIM O GODZ. 7.00; 8.00; 9.00 i O GODZ. 10.00 Z PROCESJĄ WOKÓŁ KOŚCIOŁA DO CZTERECH OŁTARZY.

DO UDZIAŁU W PROCESJI ZAPRASZAM LSO I DSM

DZIECI MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W PROCESJI: DZIEWCZYNKI MOGĄ SYPAĆ KWIATKI A CHŁOPCY DZWONIĆ DZWONKAMI, Z TYM ŻE DECYZJE O ICH UDZIALE W PROCESJI PODEJMUJĄ RODZICE Z ZACHOWANIEM WSZELKICH SRODKÓW OSTROŻNOŚCI, GDY IDZIE O STAN EPIDEMII.

BOŻE CIAŁO 2017

CZCIGODNYCH STRAŻAKÓW ZAPRASZAM DO NIESIENIA BALDACHIMU I SZTANDARÓW.

BOŻE CIAŁO 2018

Święto Matki Kościoła

MATKO KOŚCIOŁA – MÓDL SIĘ ZA NAMI

Zesłanie Ducha Świętego to obok Bożego Narodzenia i Wielkanocy jedno z najważniejszych świąt Kościoła. Kościołowi, który rozpoczął swoją działalność w dniu Pięćdziesiątnicy, towarzyszy od samego początku Matka Boża. Stąd w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

W roku 2018 po raz pierwszy – zgodnie z decyzją papieża Franciszka, dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów będzie to wspomnienie obowiązkowe obchodzone w całym Kościele katolickim.

Wyjaśniając motywy wprowadzenia do kalendarza liturgicznego tego nowego wspomnienia obowiązkowego, watykański dekret stwierdza m.in., że Franciszek ma nadzieję iż przyczyni się to autentycznej pobożności maryjnej.

Kościół – Łoniowa

W Kościele w Łoniowej Msze Święte w Święto Matki Kościoła będą o godzinie:

8.00; 10.00 i po południu o godz. 18.00 połaczone z nabożeństwem czerwcowym

ZARZĄDZENIE BISKUPA TARNOWSKIEGO DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA WIERNYCH WE MSZACH ŚW. I NABOŻEŃSTWACH

BISKUP TARNOWSKI ANDRZEJ JEŻ

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

  • osób w podeszłym wieku
  • – osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
  • – osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

HERB BISKUPA TARNOWSKIEGO

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Od niedzieli nie obowiązują limity wiernych w Kościołach

Jeżeli chodzi o kult religijny – już od tej niedzieli nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach. Nadal obowiązuje zasada obowiązkowego zasłaniania nosa i ust, czyli maseczek oraz  dystans dwumetrowy od innego wiernego.

W celu zachowania tego dystansu i uniknięcia tłoku Msze Święte niedzielne w Kościele w Łoniowej nadal według porządku:

7.00 – Msza dla mieszkańców Kawałka i Granic                        

8.00 – Msza dla mieszkańców Polowic                                    

9.00 – Msza dla mieszkańców Góry                                              

10.00 – msza dla mieszkańców Rudy                                                                                                            

11.00 – Msza dla mieszkańców Rynku i Pańskiego

Msze Święte w dni powszednie w Kościele w Łoniowej o godz. 6.30 rano i o godz. 18.00 wieczorem połączone z nabożeństwem czerwcowym ku czci NSPJ z intencją o ustanie epidemi koronawirusa.

Bierzmowanie dla młodziezy z klasy VIII zostało ustalone na 8 lipca 2020 roku w Porąbce Uszewskiej. Szczegóły podam bliżej tego terminu.